Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole

Kontrole

Termin kontroli Instytucja kontrolująca Cel kontroli
 11.03.2008 Kuratorium Oświaty

Wizytacja Szkoły.
Spotkanie z Radą Pedagogiczną.
Lustracja obiektu szkolnego.
Ocena pracy szkoły.

 31.03.2008 Kuratorium Oświaty Wizytacja szkoły.
Lustracja obiektu szkolnego.
Ocena pracy szkoły.
 07.04.2008 Urząd Marszałkowski
Departament Edukacji
i Rynku Pracy
Udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującej wizytację.
 24.04.2008 Kuratorium Oświaty Spotkanie z Radą Pedagogiczną.
Ocena pracy dyrektora.
 22-24.09.2008 Urząd Marszałkowski Rzeczowe aktywa trwałe
 15.10.2009
- 06.11.2009
Urząd Marszałkowski
Biuro kontroli i nadzoru właściwego.
Struktura i celowość wydatków.
 3.12.2009  ZUS Opole

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania i potrącania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzanie prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków oraz odsetek od kwot tych wyrównańi ich rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenie społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r.
3. Prawidłowość i terminowość dopracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 24.02.2010 Urząd Marszałkowski
Departament Edukacji
i Rynku Pracy
Funkcjonowanie internatu w roku 2009, w tym rozliczanie odpłatności za internat w 2009 roku.
Ustalenie stanu faktycznego realizacji zadania związanego z remontem tarasu Zespołu Szkół w Branicach.
 26.03.2010 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Głubczycach
Ocena stanu sanitarno - higienicznego.
 24.09.2010 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Głubczycach
Rekontrola
 29.11.2010
- 31.11.2010
Urząd Marszałkowski  Kontrola prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.

  

Podmiot udostępniający: Zespół Szkół w Branicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Benedykt Pospiszyl
Data wytworzenia: 2011-02-15